Rädda Våneviks gammelskog!

1Radda_Vaneviks_gammelskog_framsidaEn gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop – hemvist för flera fridlysta och hotade arter av både växter och djur – och hyser dessutom många kulturhistoriska lämningar från stenhuggarepoken. En exploatering av ett sådant område är helt otänkbar om man följer dagens miljölagstiftning, men det tänker Oskarshamns kommun inte göra.

Läs mer här:

Rädda Våneviks gammelskog