Ännu en förening har tagit ställning!

150423_Oskarshamnstidningen

Museiföreningen Hård Klang bildades en gång för att vårda och bevara kulturminnena från stenhuggarepoken. Glädjande nog har också de i en skrivelse till kommunstyrelsen nu tagit ställning mot en en exploatering av området. Vi hoppas att politikerna får upp ögonen för att kombinationen av gammal artrik natur och kulturhistoriska lämningar är något som gör Våneviks gammelskog unik!