Fladdermusinventering i Våneviks gammelskog

151013D Fladdermusinventering Vånevik (nytt dokument) kopia

I augusti 2015 genomförde naturkonsult Espen Jensen en inventering av fladdermusfaunan i Våneviks gammelskog. Resultatet är häpnadsväckande – 10 av Sveriges 19 fladdermusarter dokumenterades, däribland två rödlistade: Fransfladdermus och den mycket ovanliga dammfladdermusen, som dessutom är globalt rödlistad! Läs hela rapporten:

Espen Jensen Fladdermusinventering Vånevik