Våneviks gammelskog – framtidens skog

Våneviks gammelskog är unik. Förutom ett anmärkningsvärt stort antal ovanliga, hotade och starkt skyddade arter är miljön varierande, lättillgänglig och rofylld. Den rymmer ett stort antal kulturminnen som är en betydelsefull del av vår historia. Området har uppenbar potential för ekoturism som kan locka besökare från när och fjärran.  Läs vår vision  ”Våneviks gammelskog – framtidens skog” i länklistan! Alla traktens naturföreningar står bakom den.  Det finns alternativ. Det går att bevara och utveckla utan att exploatera. Om man vill.