Naturarvet vill köpa Våneviks gammelskog!

Stiftelsen Naturarvet samlar in pengar för att köpa skyddsvärd svensk gammelskog med syftet att bevara den för all framtid. En skog som Naturarvet äger får inte avverkas eller bebyggas. Nu har Naturarvet utsett Våneviks gammelskog till sitt nästa projekt att kämpa för. Det är helt fantastiskt! Vi hoppas nu att Oskarshamns kommun tar den här unika chansen att göra något riktigt bra för naturen och människorna!

Läs också mer om Naturarvet här:

http://www.naturarvet.se

160203 artikel ON