Succé för safarin!

Historiens första publika fladdermusvandring i Våneviks gammelskog kommer med säkerhet inte att vara den sista. Det blev en fantastisk kväll och natt. Espen berättade engagerat om fladdermössens liv innan det blev tillräckligt mörkt för att gå ut och leta reda på dem. Totalt detekterades återigen tio olika arter – en anmärkningsvärd siffra.  I hela Sverige har 19 arter påträffats. Vid midnatt dukades ett tillfälligt skogscafé upp vid Brödlösa stenbrott där fullmånen speglade sig i vattnet och många fladdermöss jagade insekter över ytan. Dessutom fick vi uppleva flygande ekoxar och spelande nattskärra. En magisk natt!

Även lokalpressen uppmärksammade evenemanget: