Fortsatta inventeringar av gammelskogen behövs!

Naturarvet har startat en insamling för att finansiera ytterligare inventeringar av Våneviks gammelskog! Många arter av både växter och djur är redan dokumenterade, men  vissa organismgrupper är fortfarande dåligt undersökta. Det gäller bl a mossor, lavar och svampar och det är dessa som nu står i fokus. Var med och bidra till att öka kunskapen om vår fina skog på Naturarvets hemsida! Läs mer här:

http://insamling.naturarvet.se/campaign/redlist