Nytt fynd stärker Våneviks gammelskog som unikt naturområde!

Under fladdermussafarin och inventeringen den 23 september gjordes ett nytt spektakulärt fynd. Till de tidigare påträffade elva fladdermusarterna kan nu läggas den sällsynta barbastellen!

Barbastellen är både nationellt och internationellt rödlistad och omfattas dessutom av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Östra Småland skriver om fyndet i dagens tidning. Läs artikeln här:

Klicka för att komma åt 171003-c3b6stra-smc3a5land-barbastell.pdf