Föreningen Våneviks gammelskog

Logga FVG beskuren

Efter många förfrågningar startar vi föreningen som värnar vår gammelskog!

Föreningen har till ändamål

– att på olika sätt värna och sprida kunskap om gammelskogen i södra Vånevik

– att genom kontakter på olika nivåer verka för att området skyddas enligt gällande lagstiftning inom natur- och kulturskydd.

Föreningen kan uppfylla sitt ändamål genom att

– verka för att området skyddas som natur- och kulturområde och att all framtida exploatering av området stoppas

– på olika sätt dokumentera och sprida kunskap om områdets natur- och kulturvärden

– genomföra inventeringar och öka kunskapen om arter och gammelskogen

– verka för att visionen ”Våneviks gammelskog – Framtidens skog” blir verklighet

– tillsammans med andra naturföreningar ordna exkursioner och vandringar.

Vår vision heter ”Våneviks gammelskog – framtidens skog” och den ska föreningen arbeta för att förverkliga. Tycker du också det låter intressant och vill vara med i föreningen?

Maila till vaneviksgammelskog@gmail.com
Under 2018 är medlemskapet kostnadsfritt!
Välkommen!
Läs visionen här:

vaneviks_gammelskog_framtidens_skog_web

Nya uppdateringar av våra skrifter

 

180113_Naturvardsarter_i_Vaneviks_gammelskog180108_Vaneviks_gammelskog_framtidens_skog

Det händer mycket i gammelskogen hela tiden! Nu har vi uppdaterat sammanställningen av alla inventeringar med fler arter och nya fyndplatser. 107 naturvårdsarter är nu dokumenterade. 43 nationellt rödlistade, 2 globalt rödlistade, 32 skyddade enligt EU-lagstiftning. Du kan bekanta dig med alla här: Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Vi har också utvecklat vår vision om området. Läs hur vi tycker att området ska utvecklas och leva vidare här: Våneviks gammelskog – framtidens skog