Nya uppdateringar av våra skrifter

 

180113_Naturvardsarter_i_Vaneviks_gammelskog180108_Vaneviks_gammelskog_framtidens_skog

Det händer mycket i gammelskogen hela tiden! Nu har vi uppdaterat sammanställningen av alla inventeringar med fler arter och nya fyndplatser. 107 naturvårdsarter är nu dokumenterade. 43 nationellt rödlistade, 2 globalt rödlistade, 32 skyddade enligt EU-lagstiftning. Du kan bekanta dig med alla här: Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Vi har också utvecklat vår vision om området. Läs hur vi tycker att området ska utvecklas och leva vidare här: Våneviks gammelskog – framtidens skog