Tredje globalt rödlistade arten i Vånevik!

Otter Fur Close-up Whiskers Cute Details HeadUtter, Lutra lutra. Foto: Max Pixel

I januari uppdaterade vi vår skrift Naturvårdsarter med höstens fynd och räknade ihop totalt 107 arter. Det är fantastiskt många och vi tänkte nog inte att det skulle kunna bli fler, i alla fall inte mitt i vintern. Återigen blev vi överraskade –  utterspår på isen i strandkanten!

Fram till 1950-talet var uttern allmän. Därefter minskade den dramatiskt till följd av miljögifter och mänsklig påverkan på landskapet, i synnerhet i södra Sverige och längs kusten. Samma tendens är tydlig överallt och därför är uttern upptagen på IUCN Red List, vilket innebär att den är hotad av utrotning i hela världen. Det är en fantastisk känsla att plötsligt hitta dessa spår – och vi har hittat dem på flera platser längs gammelskogens kust under en tid. En viltspårare har bekräftat att det verkligen är utter det rör sig om.

Nu är 44 nationellt rödlistade arter dokumenterade i och i omedelbar anslutning till Våneviks gammelskog. Tre av dem är också internationellt rödlistade. Våneviks gammelskog håller utan tvekan naturreservatsklass!

AP 3På stadiga tassar över isen mot gammelskogens skyddade vikar!