Bilder

Större vattensalamander leker i Våneviks gammelskog. Salamandern är rödlistad och skyddad av EU:S Art- och habitatdirektiv.

Större vattensalamander leker i Våneviks gammelskog. Salamandern kan bli hela 18 år gammal och nästan lika lång i centimeter. Det här exemplaret, en hona, var cirka 15 centimeter. Större vattensalamander är på stark tillbakagång i Sverige eftersom dess livsmiljö försvinner i snabb takt. Den är rödlistad och skyddad av EU:S Art- och habitatdirektiv.

Lövträd, kulturväxter

Kulturhistoriska lämningar är inte bara spår efter stenbrytning och byggnader. Gamla kulturväxter och rester efter odlingar är också viktiga element i landskapet. I Våneviks gammelskog finns förutom en gammal fruktodling också prydnadsträd som planterades i Engelska parken. Plötsligt lyser de upp en glänta i den annars vilda naturskogen.

Trappan

En gång när vi var små och blev trötta av att gå i skogen och började gnälla över att det var för långt, pekade våra föräldrar på något som skymtade mellan grenarna lite längre bort: En trappa i berget, brant och ojämn och väldigt gammal, som letade sig upp mellan de mossiga stenblocken. Där bor trollen, sa föräldrarna, där inne i berget sitter de i skenet av brinnande facklor och räknar sina guldpengar år ut och år in, när de inte är ute och rövar bort barn. Vi förstod att så måste det vara, om trollen verkligen fanns var det här de bodde. Med bävan smög vi uppför trappan, tysta för att inte dra på oss deras irritation, men till slut stod vi högst uppe på berget och vad fanns där – trollens lekstuga! Ett litet åttakantigt hus med toppigt tak och utsikt mot Blåkulla. Vi rös av förtjusning över att det fanns en magisk, oföränderlig plats i vår skog, en plats vi kunde återvända till och där sagan var på riktigt. Trollberget och trappan ligger fortfarande och vilar i sin sagostämning men nästa generations barn kommer inte att få uppleva den magin. Just här ska det bli ett nytt villaområde med asfalterad väg och gatubelysning, likadant som på alla andra ställen.

 

Kärret vid Lusthuset

Kärret nedanför berget med trappan till Lusthuset ligger nästan alltid i skugga. Det torkar aldrig ut och är därför hem för vattenlevande småkryp av olika slag. Björnmossan växer ut i vattenspegeln och doften av våtmark och skvattram är stark och frisk. Skynda dig om du vill uppleva stämningen. Precis här ska det stå en villa vid en asfalterad väg.

 

Dalen

Vår i Dalen. Ljuset silar vackert genom ekarnas lövverk. Alla hålträd är fulla av fåglar. Lite längre fram på sommaren doftar det av nattviol sent på kvällarna.

 

Brödlösa

Brödlösa med sin mäktiga vattenyta och branta väggar har alltid olika skepnader beroende på årstid, väder och tid på dygnet. Brottet fick sitt namn på grund av den sämre kvaliteten på berget med många sprickor och slag. Det var svårt att få ihop till levebrödet här.

 

Lilla Enholmen, Vånevik

Lilla Enholmen inne i den grunda viken. Det bor en häger i varje vassrugge och kungsfiskaren jagar småfisk.

Soluppgång i skogen

Soluppgång i gammelskogen är så vackert att det hade räckt med hälften, som talesättet lyder.

Rallvägen vid Brödlösa

Sommarmorgon på den gamla rallvägen till kajen förbi Brödlösabrottet. Fortfarande kan man se botaniska spår efter 1870-talets engelska park i form av gullregn, naverlönn och silvergran. Under storhetstiden fanns en välvd gångbro över vägen där det promenerande herrskapet kunde stå och betrakta arbetarna som slet med stenblocken.

Spången över alkärret

 På väg mot Engelska Parken och fruktträdgården som sover inne i gammelskogen.

 

Blixtnedslag i tall

Skogsstigen strax söder om Rävberget, en stor tall med märken efter ett ordentligt åskväder. Blixten har träffat kronan, gått i en spiral längs stammen och ut i en rot!

 

Pengabark

Pengabark kallas det när barken på en gran spricker upp i runda fjäll. En ovanlig syn numera eftersom det uppstår först när trädet är så gammalt att det slutat växa. I Våneviks gammelskog finns granar på hundra år och betydligt mer än så på flera platser.

 

cropped-alkc3a4rret.jpg

Alkärret, ett helt ekosystem i sig. Våtmarker är ett alltmer sällsynt inslag i naturen på grund av utdikning. Därigenom tar man också bort livsmiljön för många groddjur, kräldjur och fåglar. Våtmarker ökar den biologiska mångfalden och hämmar läckage av näringsämnen som annars går ut i sjöar och vattendrag och orsakar övergödning.