Inventeringar, skrifter och rapporter

Här samlar vi dokumentation om gammelskogen! Klicka för att hämta som pdf:

Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Kulturhistoria av riksintresse i Våneviks gammelskog_web

Inventering Insekter 2019

Barbastell – ny fladdermusart i Våneviks gammelskog

32 Art- och habitatskyddade arter

 Våneviks gammelskog – framtidens skog

Fler arter i Våneviks gammelskog

Inventering av fladdermöss Vånevik

Inventering av hasselsnok 2015

Inventering av fåglar 2015

Enviroplanning rapport 1 2104

Enviroplanning rapport 2 2015

Enviroplanning rapport 3 2016

Biologiska sällskapets rapport

Artlista lavar

Artlista mossor

Artlista svampar