Press

Fladdermussafarin blev en succé som även uppmärksammades i lokalpressen.

ON 160622

Inre hamnen160218_Ostra_Smaland_Nyheterna160218_Ostra_Smaland_Nyheterna160218_Ostra_Smaland_Nyheterna

Barometern/OT:s insändarsida den 7 maj. Läs och lyssna, politiker!

150507_Barometern_OT

Ännu en förening har tagit ställning

150423_Oskarshamnstidningen

För en tid sedan fick vi ta del av den skrivelse som museiföreningen Hård Klang, som en gång bildades för att vårda och utveckla kulturarvet skickat till kommunstyrelsen. Vi är mycket glada att Hård Klang som förening nu offentligt markerar att en exploatering är en dålig idé ur kulturhistoriska synvinkel.

Det som gör det hotade området unikt är just kombinationen av gammal artrik skog och kulturminnen från den epok som fortfarande är en sådan viktig del av traktens identitet. En gång förstört kan det aldrig återställas!

150319_Ostra_Smaland_Nyheterna 150319_Barometern_OT

Motståndet ökar!

Den 19 mars publicerade båda lokaltidningarna var sin artikel om kampanjen att rädda Våneviks gammelskog. Detta med anledning av att vi skrivit till politikerna i samhällsbyggnadsnämnden för att ge dem vår bild av skogens omistliga värden som kommer att gå till spillo vid en exploatering. Tidningarna refererar delar av vårt brev, till exempel att vi anser att en kommun som är miljöcertifierad självklart ska följa dagens miljölagstiftning och inte utnyttja ett juridiskt kryphål för att föra oss tillbaka till 40-talet. Det står också om det material vi tagit fram om arterna i skogen och att naturföreningarna i trakten stöder kampanjen, liksom att vi tänker begära att kommunen gör en utökad inventering av skyddsvärda arter.

150319 Barometern – Oskarshamnstidningen 150319_

Ostra_Smaland_Nyheterna

 

130803_Barometern

Så här resonerar kommunen när man slänger dagens miljölagstiftning överbord! Lagar om strandskydd och skydd för hotade miljöer och arter har vi haft i decennier, men det väger lätt i jämförelse med ”ekonomiskt starka personer som är villiga att investera i ett havsnära boende”.

Läs artikeln från augusti 2013 här:

Barometern

 

 

Dags att tala klarspråk om tomterna i VånevikÖverskott på kommunala villatomter, läste vi i tidningen – ändå ska man exploatera en unik naturmiljö för privat boende. Vi skrev en insändare om det. Har någon från kommunen svarat? Nej.

150205 Östra Småland Nyheterna