Växter och djur

Alcedo_atthis_1Veckans fågel i gammelskogen

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Är rödlistad av ArtDatabanken och klassad som ”sårbar” (VU). Fridlyst i hela landet.

En blå blixt nära vattenytan och ett skarpt läte – det är så den brukar avslöja sig. Siktas ofta vid havsstranden där gammelskogen möter havet. De grunda vikarna med stilla vatten och utstickande trädgrenar är idealiska fiskevatten för denna praktfulla jägare, i storlek ungefär som en gråsparv. Ögonen har inbyggda polariseringsfilter som tar bort reflexer från vattenytan.

Foto: Durzan Cirano